Ammonium (NH4+) là gì?


Ammonium (NH4+) là chất được sản sinh từ chất Ammonia (NH3).

Phương trình phản ứng của NH4+: NH3 + H2O = OH- + NH4+

NH4+ không gây độc cho tôm cá nếu ở trong mức độ 0.2-2 mg/lNhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter

Vi khuẩn Rhodobacter