Nitrites (NO2) là gì?

Nitrites (NO2), oxit của Nitơ, được chuyển hóa từ amonia NH3 bởi vi sinh Nitrosomonas Bacteria. NO2 là độc tố, khiến sinh vật sống khó thở và chết nếu tập trung ở nồng độ cao.

Trong môi trường nước, NO2 là sản phẩm trung gian của phản ứng oxy hóa, từ chất amonia -> nitrite -> nitrate.

Thời gian tồn tại trong nước của nitrite rất ngắn vì khi gặp oxy không khí sẽ chuyển thành nitrate (NO3).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter

Vi khuẩn Rhodobacter