Đạm amon là gì?


Đạm Amon (có trong Urê) với ion (NH4+) mang điện tích dương. Chi tiết: Ammonium

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter

Vi khuẩn Rhodobacter