Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter


Trong ngành nuôi tôm, vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter được xếp vào dòng vi sinh xử lý môi trường.

Vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter có thể nói là cặp anh em song sinh, bởi vì ở đâu có nitrosomonas thì ở đấy có Nitrobacter.

Trong một môi trường thuận lợi và được tối ưu, chúng thường có mặt đồng thời, chung sức làm việc trong một dây chuyển hóa chất bẩn trong ao tôm.
Quy trình chuyển hóa chất bẩn trong ao nuôi của vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter có thể nói tóm tắt là: chúng dùng ô-xy để chuyển hóa chất bẩn. Vì vậy, khi dùng chủng vi sinh này thì ao nuôi cần trang bị hệ thống quạt để cung cấp đủ oxy cho quá trình làm trong sạch môi trường ao nuôi.
Quá trình hoạt động
1. Đầu tiên vi khuẩn Nitrosomonas có nhiệm vụ chuyển hóa NH3 thành muối Nitrit (NO2). (Xem NO2 là gì?)

2. Cuối cùng vi khuẩn Nitrobacter có nhiệm vụ oxy hóa muối Nitrit thành muối Nitrat hòa tan (NO3). (Xem NO3 là gì?)

Đặc điểm đời sống
- Nitrosomonas và Nitrobacter ăn gì để sống: Chúng đỏi hỏi một số chất vi lượng, đặc biệt là phospho (PO4). Nếu lượng PO4 không đủ, chúng ta có thể bổ sung bằng Axit photphoric.

- Nhiệt độ nước: 24 - 290C

- Độ pH: Nitrosomonas là 7,8 - 8,0; Nitrobacter là 7,3 - 7,5.

- Ánh sáng: Vi khuẩn nitrat rất mẫn cảm với ánh sáng, đặc biệt là với ánh sáng màu xanh dương và tím.

- Độ mặn tối ưu: 6‰ - 44‰

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Vi khuẩn Rhodobacter