Khái niệm đơn giản về nuôi tôm Biofloc?

Tác dụng của Biofloc là gì?

Trong quá trình nuôi suốt vụ tôm, ao của chúng ta thường xuyên có sự lắng đọng của các chất bẩn (đạm hữu cơ), viết tắt là N, và đây là nguyên nhân làm suy giảm chất lượng nước, làm tăng lượng Nitơ trong ao (xem thêm giải thích về NO2, NO3). Bởi vì khí Nitơ này có độc tính cao, nếu nó vượt qua ngưỡng chịu đựng của các loài thủy sản thì chúng sẽ chết hàng loạt. Có mấy nguyên nhân dẫn đến tổng lượng đạm Ni-tơ vượt qua mức giới hạn:

1. Một là do thức ăn dư thừa trong ao

2. Hai là phân do tôm thải ra

3. Ba là phân do xác của tảo và vi sinh vật chết

4. Bốn là có từ chất lơ lửng từ nguồn nước

5. Năm là có từ sự dư thừa phân bón, vôi, khoán chất

Vậy thì, làm cách gì để giải quyết vấn đề này?

Cân bằng Các-bon và Ni-tơ

Các kỹ sư nuôi trồng thủy sản sau một thời gian nghiên cứu đã đưa ra đề xuất: "Bằng cách cân bằng Ni-tơ và Các-bon theo một tỷ lệ nhất định sẽ làm cho môi trường nước ổn định".

Vì sao cho nguồn bổ sung các-bon vào ao tôm thì môi trường ổn định?

Bởi vì nguồn bổ sung các-bon này kích thích vi sinh vật có ích phát triển, và làm thức ăn cho chúng. Khi vi sinh vật có ích phát triển, chúng sẽ tiêu diệt các vi khuẩn mang mầm bệnh có hại. (Xem thêm giải thích về nguồn bổ sung các-bon)

Kỳ tới: Cách bổ sung nguồn các-bon vào ao tôm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter

Vi khuẩn Rhodobacter