Vi khuẩn Bacillus subtilisDo đây là trang truyền tải kiến thức cơ bản cho nhà nông, các thuật ngữ phức tạp sẽ được đơn giản hóa để bà con mình dễ hiểu.

Vi khuẩn Bacillus subtilis là con gì?

Vi khuẩn Bacillus subtilis thuộc dòng họ vi khuẩn Bacillus, được phát hiện vào năm 1835.

Môi trường sống

Bacillus subtilis có thể sống trong môi trường THIẾU Ô-XY như đầm, đáy ao..., và cả môi trường có đầy đủ dưỡng khí.

Môi trường nuôi cấy (ủ men)

Theo báo cáo cáo nghiên cứu của Wang SW, môi trường pH của vi khuẩn Bacillus subtilis như sau:

Môi trường tối ưu để Bacillus subtilis phát triển

- Nhiệt độ / độ ẩm môi trường: 10 - 50 độ 
- Độ pH: từ 5 - 10 
- Nồng độ muối: 0-9%

Môi trường tối ưu để nuôi cấy, kích hoạt Bacillus subtilis

- Nhiệt độ / độ ẩm môi trường: 40 độ 
- Độ pH: từ 6 - 8 
- Nồng độ muối: 0%
Chúng ta cần chú ý đến sự khác nhau giữa môi trường phát triển và môi trường nuôi cấy
-Môi trường phát triển là môi trường trong ao nuôi
- Môi trường nuôi cấy là môi trường ta dùng để ủ hay kích hoạt vi sinh

Thức ăn của Bacillus subtilis

Thức ăn của Bacillus subtilis bao gồm cả: Ni-tơ (đạm) và Các-bon (xem Các-bon là gì?)
Chúng ta cần ghi nhớ điều này bởi trong quá trình kích hoạt hoặc ủ men vi sinh, chúng ta cần phải bổ sung thức ăn phù hợp cho từng chủng loài cho vi sinh khác nhau.

Lợi ích của Bacillus subtilis

Theo báo cáo nghiên cứu của Zokaeifar H và các cộng sự, họ tiến hành nuôi 2 ao tôm thẻ chân trắng: Một ao dùng chuẩn vi khuẩn Bacillus subtilis và một ao không sử dụng vi sinh. Kết quả sau khi thu hoạch cho thấy:
- Ao có sử dụng vi sinh Bacillus subtilis tỷ lệ hao hut là 20%.
- Ao không sử dụng vi sinh tỷ lệ hao hụt là 63%.
Và họ kết luận rằng, sử dụng vi sinh Bacillus subtilis sẽ làm tăng cường khả năng miễn dịch ở tôm, đồng thời cũng làm tăng trưởng hiệu suất phát triển.
[Nguồn]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter

Vi khuẩn Rhodobacter