Vi khuẩn Lactobacillus sporogenes


Vi khuẩn Lactobacillus sporogenes là thành viên trong dòng họ chủng vi sinh Lactobacillus sporogenes, sinh ra acid lactic, hỗ trợ tiêu hoá.

Đặc điểm

* Môi trường sinh trưởng: 

- Nhiệt độ: 35 - 50 độ
- Độ pH: 5,5 - 6,5 độ
- Có khả năng sống ở môi trường ít oxy hoặc có đầy đủ oxy

Ứng dụng của vi sinh vào nuôi trồng thủy sản

* Một báo cáo của nhóm nghiên cứu nhóm C.Seenivasan trên tôm càng xanh cho thấy:

- Cho tôm càng xanh ăn thức ăn có phối trộn dòng vi sinh Lactobacillus sporogenes cho kết quả tôm lớn nhanh hơn.

* Một báo cáo khác của nhóm nghiên cứu Yanbo Wang trên thẻ chân trắng cho thấy: 

- Cho thẻ chân trắng ăn thức ăn có phối trộn với vi sinh Lactobacillus sporogenes đã cho kết quả tôm lớn nhanh hơn so với tôm không dùng vi sinh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter

Vi khuẩn Rhodobacter