Vi khuẩn Rhodobacter

Vi khuẩn Rhodobacter là vi sinh thuộc nhóm vi khuẩn quang hợp. Nó có thể dùng để xử lý môi trường, hoặc có thể dùng cho tôm ăn như một dạng vi sinh đường ruột. Vậy đặc điểm của vi khuẩn quang hợp là gì?

Từ "quang hợp" ở đây không giống như ý nghĩa là sự quang hợp ánh sáng của thực vật, mà phải hiểu sự quang hợp của vi khuẩn Vi khuẩn Rhodobacter theo 2 tiến trình sau:

- Một là: vi khuẩn Rhodobacter uống H2O, ăn CO2, rồi tiêu hóa và là thải ra oxy. (Quá hữu dụng phải không?)

- Hai là: vi khuẩn Rhodobacter ăn các chất hữu cơ, vô cơ (H2S / H2), CO2... và thải ra một dạng chất hữu cơ khác.

Đặc điểm môi trường sống (theo báo cáo của Packer HL)

- Độ pH: phát triển mạnh ở  6 - 9 độ

Công dụng của vi khuẩn Rhodobacter trong nuôi trồng thủy sản

Vi khuẩn Rhodobacter có sự hoạt động tương đối riêng biệt trong 2 môi trường khác nhau: có đầy đủ oxy và thiếu oxy (cùng ánh sáng).

* Khi ao nuôi có đầy đủ oxy, chúng sử dụng các chất hữu cơ làm thức ăn, do đó làm giảm chất thải trong ao nuôi.

* Khi ao nuôi thiếu oxy, chúng sử dụng NO2, NO3 làm thức ăn và giúp làm giảm NO2, NO3.

Qua thực nghiệm cho thấy, vi khuẩn Rhodobacter có thể:

1. Làm sạch môi trường nước, đặc biệt hữu hiệu khi xử lý các ao nuôi có độ ô nhiễm cao.

2. Khi vi khuẩn Rhodobacter có quần thể rộng, chúng cạnh tranh môi trường sống với các vi sinh vật có hại khác.

3. Khi vi khuẩn Rhodobacter phát triển thành một quần thể rộng (sinh khối), chúng trở thành thức ăn cho tôm. Rhodobacter được xác nhận là rất bổ dưỡng cho tôm cá khi có hàm lượng đạm (protein), vitamin cao.

Theo một báo cáo của nhóm KanokwanMukkata, trong một thực nghiệm dùng vi sinh để cải thiện môi trường nước ao nuôi tôm đã nói rằng: "Vi khuẩn Rhodobacter có hữu dụng nhất trong nhóm vi sinh xử lý môi trường".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter