Vi sinh Rhizobium


Vi khuẩn Rhizobium được xếp vào nhóm vi sinh cố định đạm, tức là chúng biến đổi Ni-tơ thành NH3.

Các tài liệu về vi sinh Rhizobium không có nhiều, chúng tôi chỉ tìm thấy một báo cáo của nhóm nghiên cứu Gede Suantika về thực nghiệm "Ứng dụng vi sinh Rhizobium trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà". Báo cáo này cho biết kết quả sau khi thực nghiệm:

- Vi khuẩn Rhizobium làm tăng trọng lượng tôm

* Đặc điểm đời sống

- Độ pH: 4,5 - 7,5
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÁM GẠO "THẦN DƯỢC" ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TRONG AO TÔM

Cặp vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter

Vi khuẩn Rhodobacter